Portfolio

PDF Print E-mail

Politica privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala

SC MOLENT SEBES SRL a stabilit un sistem integrat de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii în munca în conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008 si descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:

  • satisfacerea cerintelor clientilor si celorlalte partillor interesate;
  • asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfasurarea corespunzatoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
  • conformarea cu legislatia în vigoare si cu reglementarile de mediu si pentru sanatate si securitatea in munca,aplicabile activitatilor de productie;
  • îmbunatatirea continua a performantelor de mediu si a conditiilor de munca;
  • prevenirea poluarii si a accidentelor de munca;
  • îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii,mediului, si sanatatii si securitatii in munca.

OBIECTIVE GENERALE :

CALITATE
1. Certificarea unui sistem de management al mediului si ssm,integrat cu al calitatii.
2. Dezvoltarea infrastructurii.
3. Angajare personal specializat monitorizare calitate lucrari sudura.

MEDIU
4. Mentinerea gestionarii selective a deseurilor.
5. Prevenirea poluarilor accidentale.

SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
6. Asigurarea conformarii depline cu cerintele legale de sanatate si securitate in munca in vigoare.
7. Asigurarea unor conditii de munca cu un inalt grad de securitate si sanatate in munca si consultarea angajatilor pentru probleme de ssm ale acestora.

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de catre conducerea SC MOLENT SEBES SRL si sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora.

Obiectivele generale fundamenteaza obiectivele specifice proceselor, care se realizeaza în conformitate cu Programul de Imbunatatire,Programul de management de mediu si Programul de management pentru sanatate si securitate in munca. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea SC MOLENT SEBES SRL urmareste si raspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea,mediul si sanatatea si securitatea muncii.Autoritatea si responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM. Conducerea SC MOLENT SEBES SRL se asigura prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM ca prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât si a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însusite si aplicate de întreg personalul SC MOLENT SEBES SRL.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigura ca Politica privind calitatea,mediul si securitatea si sanatatea în munca este disponibila pentru toti angajatii societatii si pentru public.

 

Lingua | Limba

Italian (Italy)Română (România)

ISO 9001

Molent Group